get next to sb

  1. Verb (US) birinin kötü niyetlerini çakmak