get one's high horse

  1. direnmek, ayak diremek, öfkelenmek, kafa tutmak.