give a wide berth to

  1. uzak durmak, kaçınmak, çekinmek, içtinap etmek,
    den. alarga durmak.
    You should give him a wide
    berth: Ondan çekinmelisin/kaçınmalısın.
    to give a wide berth to a ship: bir geminin uzağından geçmek.
bir geminin açığından geçmek Verb