give all possible details

  1. Verb bütün muhtemel ayrıntıları vermek