give evidence against sb

  1. Verb birine karşı tanıklık etmek