give hostage to fortune

  1. (çoluk çocuğun) bakımı ile mükellef olmak, geçimini sağlamak.