give in

  1. (a) teslim olmak, yenilgiyi kabul etmek, (b) teslim etmek, elden vermek.
    Give your examination papers
    in (to the teacher) when you've finished.
bir partiye katılmak Verb
sınav kâğıdını vermek Verb
adını listeye yazdırmak Verb
adını kaydettirmek Verb
ipotek etmek Verb
(Br) birini polise teslim etmek Verb
emaneten vermek Verb
karşılığında vermek Verb
fiyatların yükseleceğini bekleyerek hisse satın almak Verb
taleplere boyun eğmek Verb
ipotek etmek Verb
terhin etmek Verb
pey akçesi vermek Verb
garanti vermek Verb
birşeyi sunmak Verb
birşeyi teslim etmek Verb
birşeyi arz etmek Verb
pes demek Verb
birinin fikrini kabul etmek Verb
birşeye mağlup olmak Verb
birşeye yenilmek Verb
birşey karşısında pes etmek Verb
birşeye teslim olmak Verb
bir çocuğu teyzesinin vesayeti altına vermek Verb
karşılığında imtiyazlar vermek Verb
yazılı ihbarda bulunmak Verb
bir işle ilgilenmek Verb
ihaleye çıkarmak Verb
birine kârdan pay vermek Verb
birinin bir ticari işe iştirak etmesine müsaade etmek Verb
birinin sinirine dokunmak Verb
birine bir işte ortaklık vermek Verb
birinin böğrüne dirsek vurmak Verb
birine kârdan pay vermek Verb
birine şirkette pay vermek Verb
birini polise teslim etmek Verb
birini evlendirmek Verb
nikâhlamak Verb
birine vasiyetinde bir şey vermek Verb
birine vasiyetinde birşey vermek Verb
birini yolda görmezlikten gelmek Verb
bir şeyi komisyonla satmak Verb
bir şeyi bir şeyle değişmek Verb
bir şeyi rehine vermek Verb
(US) ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak Verb
ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak Verb
yatırımları yönetmede hükümete daha büyük yetki vermek Verb
tutkulu bir konuşmada duygularını ifade etmek Verb
mahkemede biri lehine tanıklık etmek Verb
bir örnek vermek gerekirse