give rise to a redhibition

  1. Verb (bir satış akdinin hile veya ayıp sebebiyle) feshine neden olmak