give someone medical treatment

  1. Verb birini tedavi etmek
birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek Verb