give someone private medical treatment

  1. Verb birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek