give the economy a shot in the arm

  1. Verb (US) ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak
  2. Verb ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak