give the economy a shot in the arm

  1. Fiil (US) ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak
  2. Fiil ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak