give the measure of one's feelings

  1. Verb birine bütün duygularını ifade etmek