gold bar

  1. külçe altın
külçe altın
altın külçesi