gold clause

  1. borçlunun kambiyo rayicine göre
  2. hizmetin karşılığını altın ile ödemesi
  3. gerçek altın şartı
saf altın klozu