gold ingot

  1. külçe altın
altın külçe
altın külçe