gold plate

  1. Noun altın tabak.
  2. Noun altınla kaplama.
altın(la) kaplamak. Transitive Verb