gold stick

  1. Noun kral maiyet memuru.
  2. Noun bu memurun görev simgesi olarak daşıdığı yaldızlı çubuk.