good authority

  1. güvenilir kaynak
güvenilir kaynaktan