grab (something) away (from someone)

  1. (birisinden) bir şey araklamak/aşırmak/kapıp kaçmak.