grant land

  1. Verb arazi bağışlamak
arazi bağışı
hibe arazi, arazi bağışı: okul, demiryolu vb. yapılması için hükümetin verdiği arazi Noun
arazisi devletçe verilmiş üniversite
kamu arazisinin özel kişilere devir ve temliki