haldane principle

  1. hükümetin araştırma yapan kurumlarının
  2. araştırmadan yararlanan hükümet dairelerinden tümüyle bağımsız olması gerektiği ilkesi