handle someone with velvet gloves

  1. Verb birine çok merhametli davranmak
  2. Verb birine yardım etmek