hard line

  1. bir politikaya tam bağlılık
  2. sert
  3. sıkı politikacılık
  4. şanssızlık
sağlam mevzi almak Verb
inatçı olmak Verb
uzlaşmaz, aşırı, müfrit, başeğmez, sert, haşin, bir teoriye/plâna/fikre sıkı sıkıya bağlı.
hard-line
attitude: uzlaşmaz tutum.
a hard-line communist. hard-line union demands.
Adjective