harden oneself to the cold

  1. Verb kendini soğuğa alıştırmak