hastily

  1. Adverb ivedilikle, hızla, süratle, çabucak, alelacele, telâşla.