have a copy of one's own

  1. Verb bir kopyasını kendine alıkoymak
  2. Verb kendi ne bir kopyasını ayırmak
  3. Verb kopyasını kendinde alıkoymak