have a share in a venture

  1. Verb bir teşebbüste payı olmak