have neither part nor lot in it

  1. Verb ne de parmağı olmak
bir şeyde ne çıkarı