have the last laugh

  1. en sonunda başarıya/zafere ulaşmak.