heart block

  1. Noun yürek durgusu: karıncık ve kulakçıkların düzensiz/koordinasyonsuz çalışması sonucunda bedende yeteri
    kadar kan dolaşmaması hali.
    Adams-Stokes disease ile ayni anlama gelir.