heat treatment

  1. sıcağa tutma
  2. sıcak ile muamele
  3. ısılama
  4. tav
  5. tavlama
  6. ısıl işlem
ısıl muamele, tavlama.