held

  1. (mahkeme) gereği düşünüldü
nakit para rezervi
üç ayaklı sepha kullanılmadan elde çekilmiş film
yabancı ülkeye ait mal varlığı
genellikle benimsenen
rehine olarak tutulmuş
(sigorta) teminat altında
tazminat ödemekle yükümlü
sisten yolda kalma
açıkça tenkide ve takbihe uğramak Verb
yabancı ülkedeki servet
biri tarafından nefret edilmek Verb
itibar/hürmet görmek, hatırı sayılmak.
frenlenmek Verb
alıkonulmak Verb
büyük saygı görmek Verb
itibarı yüksek olmak Verb
makine arızası yüzünden liman da mahsur kalmak Verb
saygı gösterilmek Verb
büyük saygı göstermek Verb
...'den sorumlu tutulmak Verb
(Br) portföyde tutulmak Verb
esir tutulmak Verb
yakalanmak Verb
tabi olmak Verb
tutuklanmak
bir yere takılıp kalmak Verb
haydutlarca çevrilmek Verb
göçmen bürosunca alıkonulmak Verb
göçmen bürosunda alıkonulmak Verb
parasızlıktan alıkonulmak Verb
makine arızası yüzünden limanda mahsur kalmak Verb
ibrazında ödenmeyen poliçeler
ibrazında ödenmeyen poliçe
kanuni yedek akçe karşılığı devlet tahvili
ayni sonuçları olan sözleşmeler Noun
firma emanet servisi
terekeyi idare görevlisi için emanet servisi
müşterek mudiler emanet servisi
ferdi mudi emanet servisi
kayyum için emanet olarak muhafaza etme
müşterek isimler için emanet servisi
ek prim karşılığında devam eder
şayet yolda bir gecikme veya direkt yoldan sapma olursa sigorta
ancak sigortalının bu gecikme veya sapmayı öğrenir öğrenmez derhal ihbar etmesi şarttır
sigortalı seferin bir yerden diğer yere direkt olmasını öngören koşul
emanet olarak tutulan para
herhangi bir şarta tabi olmadan intikal edebilen emlak mülkiyeti
halka açık şirket
rehin tutulan hisse senetleri Noun
yarın yapılacak toplantı
itibarı yüksek olmak genel kanaate göre
yaygın düşünce