hit on someone

  1. Verb birine asılmak
  2. Verb birine yazmak