hit the spot

  1. (yiyecek, içecek vb.) tam doyurmak, tatmin etmek.
  2. tam isabet ettirmek, ihtiyaca tam cevap vermek.