hold the bag

  1. kabak başında patlamak, avucunu yalamak, bütün suç ve mes'uliyet üzerinde kalmak.
    His accomplices
    flew to South America and left him hold the bag: Suç ortakları Güney Amerikaya kaçtılar; kabak onun başına patladı.