home parole

  1. şartlı tahliye edilen bir hükümlünün
  2. el ya da ayak bileğine bağlanan elektronik sinyal veren bir şerit ile bulunduğu yerin saptanmasına dayalı şartlı tahliye sistemi