home use

  1. (Br) memleket içi kullanım
  2. memleket içi kullanım
şahsi ihtiyaç için kullanılacağına dair gümrüğe verilen deklare formu
gümrük girişi (ithal ya da ihraç edilen malın gümrüğe girişi ve kaydı ; gümrüksüz mal ithalatı giriş
bildirimi ; gümrüğe tabi mallarda ithalat giriş b
gümrüğe tabi mallar için gümrüğe verilen deklare formu