home value

  1. memleket içindeki değeri
  2. memleket içindeki değer
yerli tüketim değeri