household essential

  1. Noun yaşam için gerekli ev eşyası