if the answer is affirmative

  1. yanıt olumlu ysa
cevap olumlu olduğu takdirde