impetigo

  1. Noun irinli isilik, impetigo: çocuklarda görülen bulaşıcı bir deri hastalığı.
    impetiginous: isilikli.