implied authority

  1. zımni yetki
  2. zımni selahiyet
avukatlık mesleği icabı
onun arzusu hilafına bile yapılan bu fiiller müvekkilini bağlayıcıdır
ancak bu fiiller davanın sebebine değil halline matuf olmalıdır
müvekkiline danışmadan