impose a fine

  1. Verb para cezası kesmek
birini para cezasına çarptırmak Verb