in demand

  1. geçer
  2. rağbetli
rağbet gören mallar Noun
rağbet gören mal
aranılmak Verb
istenilmek istenmek Verb
revaç bulmak Verb
aranmak Verb
itibar görmek Verb
rağbet görmek Verb
rağbetten düşmek Verb
talepte değişiklik
devamlı talep edilmek
talepte azalma
talepte azalma
talepte düşüş
talepte artış
talepte düşüş
talep bite düşüş
talepte dalgalanmalar Noun
talep boşluğu
talep artışı Noun, Economics
talepte hareket
rağbetsiz
aranmayan
rağbette olmayan
talepte mevsimle ilgili artış
talepteki değişme (tüketici talebindeki değişmenin derecesi
talepte birden düşme
talepte gevşeme
birinin talebini yerinde bulmak Verb
büyük talep görmek Verb
talepten fazla olmak Verb
kapışılmak Verb
revaçta olmak Verb
pek rağbet görmemek Verb
taleplerinde daha ısrarlı olmak Verb
malların yenileriyle değiştirilmesini talep etmek Verb
ilaveten istemek Verb
kalemlerin bir bir gösterildiği fatura istemek Verb
yazılı talep
büyük rağbette
epey talebi olan
bir talepte ısrar etmek Verb
bir talepte ısrarlı olmak Verb