in the cause of

  1. uğruna
adalet uğruna
barış için çalışmak Verb
şehrin alçak kısımlarında sellere neden olmak Verb