in the clear

  1. (a) berat etmiş, temize çıkmış, serbest, (b) selamet, tehlikeden uzak.
    The police have gone, so we're
    in the clear. (c) borçsuz.