inadmissible evidence

  1. kabul edilemeyecek delil
  2. kabul edilemeyecek kanıt