increment

  1. Noun artma, büyüme, çoğalma.
  2. Noun artış, zam, ek, ilâve.
    Salary $ 24,000 per annum, with yearly increments of $ 1,000 to a maximum of $ 40,000.
  3. Noun kâr, kazanç.
  4. Noun, Mathematics artış: (a) serbest değişkenin değerindeki + veya -- değişme, (b) serbest değişkenin değerindeki artışa
    karşılık fonksiyonun değerindeki artış.
yıllık (maaş) artışı
kişi ücretindeki yıllık artış
sermaye çoğalması
sabit yüzde değer artışı
sabit yüzde değeri artışı
sabit yüzde değer artışı
gelir artışı
marjinal maliyet artışı
ortalama artış
emekli maaş artışı
emekli maaşı artışı
emekli aylığı zammı
(US) parsellerin birleştirilmesiyle arsa değerinin artması
fiyat artışı
fiyat artışı
kalite yükselişi
kalite zammı
maaş artışı
şerefiye, kendiliğinden değer artışı: sahibinin dahli olmadan dış sebeplerle (civarda nüfus artışı, imar
vb.) mülk değerindeki yükselme.
kendiliğinden/ durduğu yerde kıymetlenme/kıymet artışı.
fiyat artışına dayanan değer
(Br) maaş zammı
(Br) ücret zammı
kazanç hâsılatı
gelir veya servet artışı vergisi
artan gelir vergisi
yüzde artış
yüzde artış
artan değer
artış değeri
değer artışı vergisi
değer artış vergisi (enflasyon nedeniyle malların değerlerinde ortaya çıkan artıştan alınan vergi
değer artışı vergisi
yıllık (maaş) artışı
artan değere göre alınan gümrük vergisi
kıymet artış vergisi
yıllık (maaş) artışı