indirect responsibility

  1. Noun, Law dolaylı sorumluluk